กลับด้านรูปภาพซ้าย ขวา บน ล่าง Word , PowerPoint

สอนวิธีการสลับรูปภาพของการกลับด้านของรูปต่างๆของ Microsoft PowerPoint และ Microsoft Word , Microsoft Excel โดยสามารถทำได้ทุกเวอร์ชั่นในการใช้ฟังก์ชั่นของ Rotate เพราะบางครั้งเวลาเราไปทำการถ่ายรูปภาพมาหรือทำการบันทึกภาพมาจาก Google หรือเว็บไซต์ทั่วไปบางครั้งรูปมันหันไปทางขวา แต่เราอยากให้มันหันไปทางซ้าย เราก็สามารถทำได้เหมือนกัน

วิธีการปรับรูปภาพซ้าย ขวา บน ล่าง สำหรับ Microsoft Word , PowerPoint
สำหรับ Microsoft Word

  1. ทำการกด Insert รูปภาพลงไปใน Microsoft Word
กลับด้านรูปภาพซ้าย ขวา บน ล่าง Word , PowerPoint

2.จากนั้นคลิกไปที่รูปภาพที่เราต้องการปรับด้าน > เลือก Format > เลือก Rotate จากนั้นเลือกตามฟังก์ชั่นที่เราต้องการได้เลย อาทิเช่น กลับ90องศาไปทางขวา , กลับ90องศาไปทางซ้าย หรือทำการกลับด้านซ้าย-ขวา

กลับด้านรูปภาพซ้าย ขวา บน ล่าง Word , PowerPoint

3.จากนั้นเราก็จะได้รูปภาพที่เราทำการกลับตามที่เราต้องการ

กลับด้านรูปภาพซ้าย ขวา บน ล่าง Word , PowerPoint

สำหรับ Microsoft PowerPoint

  1. ทำการกด Insert รูปภาพลงไปใน PowerPoint
กลับด้านรูปภาพซ้าย ขวา บน ล่าง Word , PowerPoint

2.จากนั้นคลิกไปที่รูปภาพที่เราต้องการปรับด้าน > เลือก Format > เลือก Rotate จากนั้นเลือกตามฟังก์ชั่นที่เราต้องการได้เลย อาทิเช่น กลับ90องศาไปทางขวา , กลับ90องศาไปทางซ้าย หรือทำการกลับด้านซ้าย-ขวา

กลับด้านรูปภาพซ้าย ขวา บน ล่าง Word , PowerPoint
กลับด้านรูปภาพซ้าย ขวา บน ล่าง Word , PowerPoint