ทำเมนู Drop-Down list Microsoft Excel

สำหรับใครคนที่ต้องการทำเมนูต่างๆ เพื่อให้แสดงคำตอบเฉพาะที่เราต้องการ เราสามารถทำ Master ของข้อมูลและไปดึงมาใช้งานในการทำคำตอบ โดยข้อมูลต่างๆสามารถข้าม Sheet ได้ใน Microsoft Excel โดยส่วนใหญ่จะเอาไว้ใช้กับฟอร์มต่างๆที่ต้องการคำตอบที่เจาะจงในการใช้งานค่ะ

วิธีทำเมนู Drop Down List Microsoft Excel ทุกเวอร์ชั่น
1. ทำเมนูที่เราต้องการไว้ก่อนว่าเราจะอยากให้แสดงอะไรบ้างในคำตอบที่เราต้องการ
ตัวอย่าง อยากจะให้ตอบคำถามแค่ Facebook , YouTube ……..

Drop-Down list Microsoft Excel

2. ทำการตั้งคำถามลงไป จากนั้นคลิกไปที่เซลล์ของที่เราจะให้แสดงคำตอบในข้อที่ (1) > คลิก Data > คลิก Data Validation > คลิก Data Validation

Drop-Down list Microsoft Excel

3. ในช่อง Settings เลือก allow : List
จากนั้นกดเครื่องหมายด้านหลัง ของลูกศร จากนั้นเลือก ข้อมูลที่ต้องการให้แสดง และกด OK

Drop-Down list Microsoft Excel

4. จากนั้นลองคลิกที่ไปเมนูที่เราต้องการเลือก

Drop-Down list Microsoft Excel

เรียบร้อย ข้อมูลสามารถแสดงคำตอบเฉพาะที่เราต้องการผ่าน Menu Drop down list ของ Microsoft Excel โดยเพื่อนๆสามารถนำไปประยุกต์ในการใช้งานของแบบฟอร์มต่างๆได้