ฟังก์ชัน MAX , MIN สำหรับ Microsoft Excel ค่าหาสูงสุด-ต่ำสุด

สำหรับคนที่กำลังศึกษา Microsoft Excel ในการทำ Report ต่างๆให้ลูกค้า หรือสรุปยอดต่างๆให้กับทางนาย และมีเรื่องของตัวเลขต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งกับการหาค่า Max หรือ ค่า Min หรือที่เราเรียกว่าหาค่ามากที่สุดหรือหาค่าต่ำที่สุดในการใช้ฟังก์ชั่นของ Microsoft Excel

การใช้ฟังก์ชั่น MAX , MIN หาค่าสูงสุด – ต่ำสุด ของช่วงที่เราต้องการของ Microsoft Excel
ดูจากตัวอย่างในการหาค่าสูงสุดและต่ำสุดของช่วงค่าตัวเลขที่เราต้องการในของคอลั่มหรือแถวนั้นๆ

  • สูตรของฟังก์ชั่น MAX
    =MAX(NumberX:NumberY) ก็จะได้ดังนี้ =MAX(DI52:DO55) ค่าผมก็จะได้เป็น 3.01 เพราะค่า 3.01 เป็นค่าตัวเลขที่สูงที่สุดในแถวที่ 58 ของคอลั่มตามสูตร
  • สูตรของฟังก์ชั่น MIN =MIN(NumberX:NumberY) ก็จะได้ดังนี้ =MAX(DI52:DO55) ค่าผมก็จะได้เป็น 2.14 เพราะค่า 2.14 เป็นค่าตัวเลขที่ต่ำที่สุดในแถวที่ 58 ของคอลั่มตามสูตร

โดยให้เพื่อนๆทำการพิมพ์สูตรลงไปใน Cell ของ Microsoft Excel เพื่อทำการดึงค่าตามที่เราต้องการ

ฟังก์ชัน MAX , MIN สำหรับ Microsoft Excel ค่าหาสูงสุด-ต่ำสุด

โดยการใช้สูตร MAX , MIN นั้น เราสามารถทำการเลือกช่วงของคอลั่มหรือแถวเพื่อหาค่าต่ำสุดหรือสูงสุดได้อย่างง่ายดาย เพราะลองคิดดู ถ้าเรามีคอลั่มเยอะๆแถวเยอะๆเราก็คงไม่มาลงไล่หาค่าตัวเลขกันหรอกจริงไหมเพื่อนๆ