วิธีการตั้งค่าการส่ง Bcc Microsoft Outlook 2019/2016/2013

สำหรับคนที่ต้องการส่งอีเมล์หาผู้รับคนอื่น โดยที่คนอื่นไม่รู้ว่าคนที่ผู้ส่ง ส่งหามีใครมั้ง โดยเขาจะเห็นเฉพาะชื่อของคนที่ส่ง หรือคนที่ใส่ในช่อง To , Cc โดยเราสามารถทำการเปิดฟังก์ชั่นการใช้งานของ Microsoft Outlook ได้ โดยใช้ฟังก์ชั่นของ Bcc ในการส่งอีเมล์

วิธีการตั้งค่า Bcc สำหรับ Microsoft Outlook 2019/2016/2013 สำหรับการส่งอีเมล์

1.ไปที่ New อีเมล์ปกติ จากนั้นไปที่ Option > คลิก Bcc

วิธีการตั้งค่าการส่ง Bcc Microsoft Outlook 2019/2016/2013
  1. จากนั้นเราจะเห็น Bcc ขึ้นมา
    ถ้าเราต้องการส่งอีเมล์หาผู้รับ โดยผู้รับมองไม่เห็นว่าส่งหาใครมั้งก็ให้กรอกเฉพาะ Bcc จากนั้นก็กรอกหัวข้อในการส่งอีเมล์ Subject และก็ตัวเนื้อหาในการส่งอีเมล์ปกติ จากนั้นก็กดส่งปกติ
วิธีการตั้งค่าการส่ง Bcc Microsoft Outlook 2019/2016/2013

โดยเราอาจจะประยุกต์ใช้กับการส่งอีเมล์หาลูกค้าต่างๆ โดยที่ไม่ให้ลูกค้ารู้ว่า ทางผู้ส่งส่งหาใครมั้ง โดยเราจะได้ไม่ต้องทำการา้วอีเมล์หลายๆครั้งในการส่งอีเมล์