แก้ไขคำผิด ทั้งเอกสาร Microsoft Word 2016

สำหรับใครที่ทำการเขียนคำผิดทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ในเอกสารต่างๆของเราใน Microsoft Word เราสามารถทำการเปลี่ยนจากคำที่เราเขียนผิดเป็นอีกคำหรืออีกข้อความเลยก็ได้ โดยอาจจะเขียนผิดเช่น คำว่า กฏ โดยเราอาจจะเผลอใส่เป็น กฎ โดยเราสามารถเปลี่ยนคำจาก กฎ > กฏ ได้เลยเพียง 1 คลิกง่ายโดยเราจะใช้ฟังก์ชั่นของ Microsoft Word ที่ฟังก์ชั่นชื่อว่า Replaceในการแทนคำที่เราต้องการ

แก้ไขคำผิด แก้ไขทั้งเอกสาร เพียง 1 คลิก Microsoft Word 2016

  1. ทำการเปิดไฟล์เอกสารที่ต้องการแก้ไขขึ้นมา ไปที่ HOME > เลือก Replace
แก้ไขคำผิด ทั้งเอกสาร Microsoft Word 2016
  1. ช่อง Replace
    Find What : ใส่คำที่ให้หา เช่น หมา
    Replace with : ใส่ที่คำแทน เช่น แมว
    เช่น คำหาคำว่า “หมา” เมื่อเจอคำว่าหมา ให้แทนด้วย “แมว’ จากนั้นกด Replace All
แก้ไขคำผิด ทั้งเอกสาร Microsoft Word 2016
แก้ไขคำผิด ทั้งเอกสาร Microsoft Word 2016

เสร็จสิ้นการแก้ไขคำผิดใน Microsoft Word ในการแก้ไขทั้งหมดของเอกสารต่างๆ เพื่อเราเขียนคำผิดและเราต้องการแก้ไขเปลี่ยนเป็นคำใหม่แทนทั้งหมดในเอกสาร Microsoft Word ง่ายและสะดวกต่อการแก้ไขเอกสารต่างๆ โดยลดเวลาในการแก้ไขเป็นอย่างมาก