แก้ไข Excel not enough available memory or disk space

สำหรับใครที่ใช้ Microsoft Excel แล้วพบว่า Error :Microsoft Excel cannot open or save any more documents because there is not enough available memory or disk space. สามารถทำการแก้ไขได้ทุกเวอร์ชั่นของ Microsoft Excel

1.วิธีการแก้ไข Excel not enough available memory or disk space

แก้ไข Excel not enough available memory or disk space

2.ไปที่ Trust Center > คลิก Trust Center Settings

แก้ไข Excel not enough available memory or disk space

3.คลิก Protected View > เอาตรงกรอบออกให้หมด จากนั้นกด OK และเปิดและเปิด Excel ใหม่

แก้ไข Excel not enough available memory or disk space

เรียบร้อย สำหรับการปรับให้เราใช้ Microsoft Excel ได้ โดยจากนั้นเพื่อนๆลองทำการเปิดใหม่อีกรอบ ไฟล์ที่เปิดแล้วมีปัญหา โดยแอดมินเจอเหมือนกันและลองปรับแล้วก็ลองเปิดละก็หายเหมือนกันนะ