แปลงไฟล์ Excel เป็น PDF ไม่ต้องลงโปรแกรมอะไรทั้งสิ้น ง่ายๆจบใน Excel

สำหรับคนที่ต้องการแปลงไฟล์ Microsoft Excel เป็น PDF เพื่อให้ลูกค้าหรืออาจารย์ โดยจะไม่ให้ปลายทางทำการแก้ไขได้ เพราะอาจจะเป็นไฟล์ Reports อะไรบ้างอย่างและต้องการส่งไฟล์ PDF ให้ปลายทาง โดยเพื่อนๆบางคนไม่รู้ว่าโปรแกรม Microsoft Excel โดยตัวมันเองแล้วก็สามารถทำการแปลงไฟล์เป็น PDF ได้เลย เพราะบางคนอาจจะไปใช้โปรแกรมอื่นๆในการแปลงไฟล์ หรือจะทำการแปลงไฟล์ออนไลน์ ซึ่งทางแอดมินไม่แนะนำอย่างยิ่งในการนำไปแปลงไฟล์ออนไลน์

แปลงไฟล์ Excel เป็น PDF จบในโปรแกรม Excel ไม่ต้องลงโปรแกรมอะไรทั้งสิ้น

  1. เปิดไฟล์ Excel ที่ต้องการแปลงไฟล์ขึ้นมา
แปลงไฟล์ Excel เป็น PDF ไม่ต้องลงโปรแกรมอะไรทั้งสิ้น ง่ายๆจบใน Excel

2.ไปที่ Files > เลือก Save As

แปลงไฟล์ Excel เป็น PDF ไม่ต้องลงโปรแกรมอะไรทั้งสิ้น ง่ายๆจบใน Excel
  1. คลิก Browse > เลือกดังนี้
    ตั้งชื่อไฟล์ และเลือก นามสกุลไฟล์ให้เป็น PDF ( .pdf) จากนั้นกด Save
แปลงไฟล์ Excel เป็น PDF ไม่ต้องลงโปรแกรมอะไรทั้งสิ้น ง่ายๆจบใน Excel

จากนั้นเราก็จะได้ไฟล์ PDF

แปลงไฟล์ Excel เป็น PDF ไม่ต้องลงโปรแกรมอะไรทั้งสิ้น ง่ายๆจบใน Excel