Excel Print Title ปริ๊นหัวตารางออกมาทุกหน้า

สำหรับใครที่ใช้เอกสาร Microsoft Excel และทำตารางหัวข้อ หรือ Header ไว้เฉพาะหน้าแรก แต่เพื่อนๆมีข้อมูลหลายๆหน้า ทำให้เวลาปริ๊นเอกสารออกมาหน้า 2 เป็นต้นไปจะไม่เห็นหัวข้อจากหน้าแรก โดยเพื่อนๆสามารถใช้ฟังก์ชั่นของ Excel ในการช่วยเหลือได้ โดยสามารถใช้ฟังก์ชั่น Print Title ของ Excel

วิธีการปริ๊นหัวข้อตาราง Microsoft Excel ให้ออกทุกหน้า

  1. ทำการเปิด Microsoft Excel ขึ้นมา > ไปที่ Page Layout > เลือก Print Titles
Excel Print Title ปริ๊นหัวตารางออกมาทุกหน้า

2. สังเกตุ

Excel Print Title ปริ๊นหัวตารางออกมาทุกหน้า

3. เลือก Row ที่เราต้องการ จากนั้นกด OK

Excel Print Title ปริ๊นหัวตารางออกมาทุกหน้า

4. ลองไปดูที่ Print Preview เราก็จะเห็นหัวข้อ หรือ Title ที่เราทำเอาไว้ออกทุกหน้า

Excel Print Title ปริ๊นหัวตารางออกมาทุกหน้า

จากนั้นเพื่อนๆก็สามารถทำการสั่งปริ๊นเอกสารต่างๆที่หัวข้อออกมาได้แล้ว ง่ายไหมละครับ กับการสั่งปริ๊น Title ของเอกสารต่างๆใน Microsoft Excel