Microsoft ไตรมาสล่าสุด ยังคงเติบโตทุกกลุ่มธุรกิจ

ไมโครซอฟท์รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 1 ตามปีการเงินบริษัท 2020 (กรกฎาคม-กันยายน) รายได้รวมเพิ่มขึ้น 14% จากช่วงเดียวกันในปีก่อนเป็น 33,055 ล้านดอลลาร์ และมีกำไรสุทธิ 10,678 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 21%

รายได้แยกตาม 3 กลุ่มธุรกิจของไมโครซอฟท์มีการเติบโตในทุกหมวด โดยกลุ่ม Intelligent Cloud ยังคงเติบโตสูงถึง 27% เป็น 10,845 ล้านดอลลาร์ เฉพาะรายได้จาก Azure โตถึง 59%

ส่วนกลุ่ม Productivity and Business Processes รายได้เพิ่มขึ้น 13% เป็น 11,077 ล้านดอลลาร์ และกลุ่ม More Personal Computing รายได้เพิ่มขึ้น 4% เป็น 11,133 ล้านดอลลาร์

ยังมีข้อมูลอื่นที่น่าสนใจจากช่วงแถลงผลประกอบการดังนี้

  • รายได้จาก Minecraft ทำสถิติใหม่สูงสุดในไตรมาสที่ผ่านมา
  • รายได้จาก Windows OEM Pro เพิ่มขึ้นถึง 19% เนื่องจากองค์กรเริ่มอัพเกรดพีซีกันเพราะ Windows 7 จะหยุดสนับสนุนต้นปีหน้า
  • จำนวนผู้ใช้ Office 365 ส่วนบุคคล เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 200 ล้านบัญชี

alt="Microsoft"