Windows 10 ปรับหน้าจอ Language Settings ใหม่

หน้าจอตั้งค่าภาษาและภูมิภาคของ Windows ถูกเปลี่ยนแปลงมาแล้วหลายครั้ง แต่ยังคงมีปัญหาสำคัญคือ ผู้ใช้ต้องแยกไปตั้งค่าภาษาในเรื่องต่างๆ (เช่น คีย์บอร์ด, ภาษาแสดงผล, หน่วยแสดงผล) ในหน้าจอที่แตกต่างกันไป สร้างความสับสนว่าจะต้องไปตรงไหนกันแน่

ล่าสุดใน Windows 10 Insider Build 18922 (20H1) ไมโครซอฟท์จึงปรับหน้าตาของ Language Settings ใหม่เล็กน้อย แสดงหมวดหมู่ของการตั้งค่าภาษา 5 อย่างคือ Windows displays, Apps & websites, Regional format, Keyboard, Speech รวมกันไว้ที่หน้าเดียว พร้อมแสดงให้เห็นด้วยว่าแต่ละหมวดตอนนี้ตั้งค่าเป็นภาษาอะไรบ้าง

การเปลี่ยนแปลงนี้จะเริ่มใช้ใน Windows 10 เวอร์ชัน 20H1 ที่จะออกช่วงต้นปีหน้า 2020

ที่มา:Microsoft