Microsoft Cortana กำลังถูกพัฒนาต่อยอด ให้แยกออกมาเป็นแอปเดี่ยว

ก่อนหน้านี้ มีข่าวว่า Microsoft Cortana กำลังถูกพัฒนาต่อยอด ให้แยกออกมาเป็นแอพเดี่ยว บน Windows Store ตอนนี้ผู้ใช้ Windows Insiders สามารถเอามาทดลองใช้งานกันได้แล้ว

ในอัปเดต Windows 10 Insider Preview Build 18945 มีการเพิ่มฟีเจอร์อย่างหน้า “Hey Cortana” เข้ามา เป็นฟีเจอร์ใหม่ ลดการรบกวนการใช้งาน พร้อมยังอัปเดตเสียงการพูด และภาษาที่รองรับเพิ่ม

ล้ำหน้าโชว์ Microsoft Cortana ถูกจับแยกเป็นแอพเดี่ยว พร้อมให้ Windows Insiders ทดลองใช้แล้ว standalone app microsoft cortana

อัปเดตใหม่นี้ เพิ่งออกมาหลังจาก Microsoft เพิ่งได้ประกาศเปลี่ยนหน้า Home Screen ของ Xbox One และการใช้งานแผงควบคุมผ่าน Cortana

ตัวแอพแยกใหม่ของ Microsoft Cortana นี้ น่าจะได้เห็นการเปิดตัวออกมาให้ได้ใช้งานอย่างเป็นทางการกัน ในช่วงครึ่งแรกของปี 2020 หน้า