Microsoft Excel อัปเดตใหม่ เพิ่มฟีเจอร์ถ่ายรูปเอกสาร

หลังจากที่ได้เปิดให้ผู้ใช้ Excel บนสมาร์ทโฟนฝั่ง Android ได้ใช้งานฟีเจอร์ถ่ายรูปเอกสารแปลงเป็นตารางให้อัตโนมัติก่อนระบบปฏิบัติการอื่นมาได้ระยะหนึ่ง Microsoft Excel ที่ล่าสุดได้อัปเดตเพิ่มฟีเจอร์ใหม่อันแสนสะดวกสบาย ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถถ่ายรูปตารางบนเอกสารแล้วแปลงเป็นไฟล์ตาราง Excel ให้โดยอัตโนมัติ

สำหรับวิธีการใช้งานก็ไม่ต่างไปจาก Excel บน Android เพียงแค่กดปุ่ม Data from Picture เพื่อถ่ายภาพตารางข้อมูลในกระดาษ จากนั้นสั่ง crop แล้วลากคลุมภาพตารางที่ต้องการ แอพจะช่วยแปลงภาพบริเวณที่ได้เลือกไว้ออกมาเป็นตารางซึ่งสามารถตรวจสอบและแก้ไข ก่อนจะ insert เข้า workbook บนเอกสาร Excel ซึ่งทั้งหมดนี้ใช้เวลาประมวลผลภายในไม่กี่อึดใจ

วิธีใช้งาน

1. ดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอป Microsoft Excel บนมือถือสำหรับระบบ iOS และ Android ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด

2. เข้าแอป -> เลือกสร้างหน้ากระดาษใหม่ -> กดที่ช่องตารางหนึ่งครั้ง > เลือกไปที่เมนู Insert Data from Picture

3. ถ่ายรูปเอกสารบริเวณตารางที่ต้องการ Import ข้อมูล (พยายามซูมเข้าใกล้ให้ได้มากที่สุดและต้องให้เห็นขอบตารางทั้ง 4 ด้าน) -> กดถ่ายรูปและใช้เครื่องมือ Crop ในการตัดเอาเฉพาะส่วนของตาราง

4. กดปุ่ม Edit เพื่อปรับข้อความหรือค่าตัวเลขใหม่

5. กด Insert เพื่อแทรกข้อมูลลงในตารางบนมือถือ

Microsoft Excel

Microsoft Excel เป็นโปรแกรมทางด้านตารางคำนวณ หรือที่เรียกว่า เสปรตชีต (Spreadsheet) เป็นโปรแกรมในชุด Microsoft Office มีความสามารถในด้านการสร้างตาราง การคำนวณ การวิเคราะห์ การออกรายงานในรูปแบบตารางและกราฟ เรามารู้จัก Excel ให้มากขึ้นกันในบทความนี้

Microsoft Excel

ประโยชน์ของ Microsoft Excel

 1. สร้างตารางทำงาน จัดตารางสวยงาม ในรูปแบบต่างๆ
 2. สร้างเอกสารที่ต้องมีการคำนวณ เชื่อมโยงสูตร (สามารถเชื่อมโยงในไฟล์เดียวกัน ข้ามไฟล์ หรือ ข้ามเครื่องก็ได้)
 3. งานจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นที่จำนวนข้อมูลไม่เกิน 1 ล้านแถว (ในทางปฏิบัติ แนะนำว่าไม่เกิน หลักแสน จะทำงานได้คล่องตัว)
 4. สร้างรายงานสรุปผลในมุมมองต่างๆ เช่น ตารางสรุปยอดขาย ตารางสรุปข้อมูลสินค้า สรุปงบดุล สรุปแผนการผลิต สรุปข้อมูล ขาดลามาสาย ของพนักงาน เป็นต้น
 5. สร้างกราฟ นำเสนอข้อมูล ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกราฟแท่ง กราฟเส้น วงกลม จุด ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ มีรูปแบบต่างๆ มากมาย

ประโยชน์ของ Microsoft Excel

ลักษณะงานเหมาะกับ Excel

 1. งานด้านบัญชี (Accounting)
 2. งานด้านการเงิน (Financial)
 3. งานด้านการวางแผน (Planning)
 4. งานด้านงบประมาณ (Budgeting)
 5. งานด้านสถิติ (Statistic)
 6. งานด้านวิศวกรรมศาตร์ (Engineering)

ข้อจำกัดของ Excel (.xlsx)

 • 1,048,576 rows by 16,384 columns
 • จำนวน Sheets ใน Workbook = ไม่จำกัด
 • รายการที่จะอยู่ใน Dropdown = 10,000
 • ฟังก์ชั่น ซ้อนกันได้ = 64 ชั้น
 • ตัวแปรสูงสุดในฟังก์ชั่น = 255 ตัวแปร
 • จำนวนคนที่เปิดพร้อมกัน = 256 คน
 • จำนวนขั้นของการ Undo = 100 ขั้น
 • จำนวน คอลัมน์ ใน Pivot = 16,384
 • จำนวน แถว ใน Pivot = 1,048,576

เครื่องมือในใช้งานขั้นสูง

 • Pivot Table และ Pivot Chart เป็นเครื่องมือใช้ในการสรุปผลข้อมูลในรูปแบบตาราง และ กราฟ สามารถจัดกลุ่มข้อมูล สรุปผลได้ในมุมมองที่ต้องการ
 • PowerBI ได้แก่ PowerPivot, PowerVIew, Power Query, Power Map เป็นเครื่องมือขั้นสูงเพื่อใช้ประมวลผลในงาน Business Intelligence (BI) เพื่อนำเสนอในมุมมองที่เราต้องการได้ และปลดล็อคข้อจำกัดต่างๆ ของ Excel ในการทำงานกับข้อมูลลงไป