Wrap text ใน google sheet การตัดตัวอักษรให้อยู่ในเซลล์ที่เราต้องการ

ใครๆ ที่กำลังมีปัญหาการตัดคำของ Google Sheet ในการตัดตัวอักษรในเซลล์ใดเซลล์หนึ่ง เพราะบางเซลล์เราอาจจะมีตัวอักษรจำนวนเยอะ และมันล้นไปเกินเซลล์อื่นๆทำให้บดบังการดูข้อมูล หรือ การพิมพ์ข้อมูลลงไปในเซลล์ของ Google Sheet โดยเพื่อนๆสามารถนำไปใช้กับ Microsoft Excel ก็ได้นะ เพราะมันคือฟังก์ชั่นเดียวกัน การใช้ฟังก์ชั่น Wrap text

สอนการทำ Wrap text ใน Google Sheet ในการตัดตัวอักษร
ก่อนการทำ Wrap text เวลาเราทำการพิมพ์ข้อความเยอะๆในเซลล์ใดเซลล์หนึ่ง อาทิเช่น เซลล์ B3 ข้อมูลเวลาพิมพ์มันจะล้นไปบังเซลล์อื่นๆ แต่จริงๆข้อความมันอยู่ในเซลล์มันเองแหละ แต่การแสดงผลมันจะไปทับเซลล์อื่นๆ

Sheet

1. ให้เพื่อนๆไปคลิกเมาส์คลุมทั้ง Sheet นั้นๆ มุมกซ้ายบน จากนั้นไปที่ Format > เลือก Text Wrapping > เลือก Wrap

เรียบร้อย

2. เรียบร้อย เพื่อนๆก็จะได้ข้อความต่างๆอยู่ในเซลล์เดียว โดยการแสดงตัวหนังสือจะไม่ไปบดบังเซลล์อื่นๆ

การคลิก

3. ถ้าเพื่อนๆทำการคลิกที่เซลล์นั้นๆมันก็จะขยายออกมาให้เองตอนที่เรากำลังแก้ไขเซลล์นั้นๆ และเมื่อเราคลิกไปที่เซลล์อื่นๆมันก็จะกลับไปที่ข้อ (3 )

เท่านี้เพื่อนๆก็สามารถทำการสร้าง Text หรือ ตัวหนังสือต่างๆในเซลล์เดียว โดยไม่ไปเกะกะเซลล์อื่นๆด้วย