Microsoft Word

ไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft Word) คือโปรแกรมประเภท word processor ที่ใช้เหมาะสำหรับการพิมพ์รายงาน พิมพ์จดหมาย หรือจะใช้สำหรับแต่งนิยายก็ยังได้ เป็นหนึ่งในโปรแกรม ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ ซึ่งมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง หลากหลายเวอร์ชั่น แต่อย่างไรก็ตาม โดยหลักการ ถ้าเราศึกษาไมโครซอฟท์เวิร์ดเวอร์ชั่นใดเวอร์ชั่นหนึ่ง เราก็จะสามารถเรียนรู้เวอร์ชั่นอื่นๆ ได้ค่อนข้างง่าย เพราะส่วนใหญ่เวอร์ชั่นใหม่ๆ ก็จะการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเพิ่มเติมเสียมากกว่าการลบออกไป
ไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft Word) คือ
 

ไมโครซอฟท์เวิร์ด ทำอะไรได้บ้าง

ไมโครซอฟท์เวิร์ด ทำอะไรได้บ้าง
 

 • พิมพ์จดหมาย รายงาน
 • ใส่ตาราง และบวกเลขได้ (แต่สู้ ไมโครซอฟท์เอ็กเซลไม่ได้)
 • ใส่หมายเลขหน้า แบบอัตโนมัติ
 • ปรับเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร ขนาด
 • แทรกรูปภาพในเอกสาร
 • มีตัวช่วยค้นหาคำ  และเปลี่ยนคำผิดได้อัตโนมัติ (Find and Replace)
 • สามารถใส่ส่วนหัว Header / ส่วยท้าย Footer ได้
 • สามารถตั้งขนาดของกระดาษได้หลากหลาย
 • ทำจดหมายเวียน หรือ Mail Merge
 • ใส่หน้าปกอัตโนมัติ
 • มี Templates สวยๆ ให้เลือกใช้งาน
 • พิมพ์จ่าหน้าซองจดหมาย
 • ตรวจสอบการแก้ไขหรือ Trace Charge
 • สามารถบันทึกเป็น PDF ได้อัตโนมัติ

ความสามารถของไมโครซอฟท์เวิร์ดข้างต้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น จริงๆ แล้วยังมีรายละเอียดอื่นๆ อีกมากมาย แต่อย่างไรก็ตาม ความสามารถหลักๆ ก็คือ การพิมพ์รายงาน ส่วนความสามารถเสริมอื่นๆ นั้น เป็นเพียงช่วยให้เราสามารถทำงานได้สะดวก รวดเร็วมากขึ้นเท่านั้น