แก้ปัญหา Blue Screen Windows 10

Blue Screen บน Windows 10

สำหรับผู้ใช้งาน Windows ทุกเวอร์ชั่น อาจเคยประสบปัญหา หน้าจอขึ้นสีฟ้า และมีข้อความแสดงอะไรสักอย่าง ซึ่งคนส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่ไอที อาจไม่สามารถแก้ไขได้ ถ้าโชคดี รีสตาร์ท Windows ก็กลับมาใช้งานได้ดังเดิม แต่ก็ไม่่แน่เสนอไป เพราะบางคนก็แก้ไขไม่ได้

แก้ปัญหา Blue Screen Windows 10

Blue Screen เกิดจากอะไร

ปัญหาที่เกิดหน้าจอสีฟ้า หรือ Blue Screen บน Windows นั้น ส่วนใหญ่มาจากโปรแกรมที่มีการติดตั้งเสริม และอาจทำให้ระบบบางส่วนของ Windows มีปัญหา รวมทั้งการติดตั้งอุปกรณ์เสริมที่ไม่สัมพันธ์กับ Windows เอง ซึ่งแนวทางแก้ไขก็คือ ถอดถอนโปรแกรมที่มีปัญหา หรือสำหรับฮาร์ดแวร์ ก็คงต้องไปหา driver ของโปรแกรมมาติดตั้งให้ถูกต้อง และสามารถใช้งานได้กับ Windows นั้นๆ

แนวทางแก้ไข Blue Screen บน Windows 10

สำหรับผู้ใช้งาน Windows 10 โดยเฉพาะ กรณีเกิดปัญหา เราสามารถสั่งให้ Windows ทำการตรวจสอบและทำการแก้ไขปัญหา Blue Screen ได้อัตโนมัติ เพียงแค่ทำตามขั้นตอน ดังนี้

 1. กดปุ่ม Windows log + S เพื่อค้นหา
 2. พิมพ์คำว่า Find and Fix Bluescreen Problems
 3. กดเลือกเปิดโปรแกรม
 4. จะพบหน้าต่าง Blue Screen
 5. กดปุ่ม Next เพื่อสั่งให้โปรแกรมเร่ิ่มตรวจสอบปัญหา
 6. รอสักครู่ โปรแกรมจะเริ่มตรวจสอบ
 7. ถ้าพบ โปรแกรมจะทำการแก้ไขให้อัตโนมัติ
 8. ให้ดูว่า มีข้อความ “Fixed” หรือไม่ ถ้ามีแสดงว่า แก้ไขได้แล้ว

จากนั้น ก็เป็นขั้นของการทดสอบว่า ปัญหานี้นี้ สามารถแก้ไขได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่  อย่างน้อยก็ไม่เสียเวลาเอาเครื่องคอมฯ ไปให้ที่ร้านซ่อมทำการตรวจสอบและแก้ไข แถมประหยัดได้ทั้งเงินและเวลาอีกด้วย

หวังว่า ทิปนี้คงช่วยให้หลายๆ คนมีความสุขกับการแก้ไขปัญหาคอมฯ ด้วยตัวเองน่ะครับ ฝาก Like and Share ให้ด้วยก็จักขอบพระคุณมากครับ

Microsoft PowerPoint

โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เป็นโปรแกรมหนึ่งในตระกูล Microsoft Office เหมาะสำหรับการจัดสร้างงานนำเสนอข้อมูล (Presentation) สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในงานได้หลายประเภท เช่น การนำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการ การจัดทำ Slide Show การออกแบบแผ่นพับ เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นนําเสนอ เเบบเป็นอักษร ภาพ หรือเสียง โดยตัวโปรเเกรมนั้นสามารถนําสือเหล่านี้มาผสมผานได้ อย่าบงลงตัวเเละมีประสิทธิภาพมากที่สุด

Microsoft PowerPoint

ประโยชน์ของโปรแกรม PowerPoint

 1. สามารถสร้างงานนำเสนอได้ แม้ว่าจะไม่เคยสร้างงานนำเสนอมาก่อน เนื่องจากจะมีระบบช่วยเหลือ(Office Assistant) ใน PowerPoint ซึ่งจะคอยแนะนำหลักการในการสร้างงานนำเสนออย่างเป็นขั้นตอน การเลือกสีมาใช้กับสไลด์ และจัดองค์ประกอบทางศิลป์ได้โดยอัตโนมัติ
 2. ในส่วนการนำเสนอภาพนิ่ง สามารถที่จะนำองค์ประกอบมัลติมีเดีย เช่น การนำเอฟเฟค เสียง ดนตรีและวีดีโอ มาใช้ประกอบร่วมได้
 3. นอกจากสิ่งที่ได้เตรียมมานำเสนอแล้ว ยังสามารถใช้ PowerPoint เตรียมเอกสารประกอบคำบรรยายและในขณะที่มีการนำเสนองาน ก็สามารถใช้เมาส์วาดเส้นบนสไลด์ที่แสดงอยู่ในขณะนั้นเพื่อเน้นประเด็นสำคัญได้
 4. สามารถที่จะดัดแปลงงานนำเสนอที่เป็นไฟล์ PowerPoint เป็นสไลด์ 35 ม.ม. เพื่อใช้นำเสนอผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือเครือข่ายอินทราเน็ตภายในองค์กรได้

ประโยชน์ของโปรแกรม PowerPoint

สรุปความสามารถพื้นฐานของ PowerPoint 2007

  1. สำหรับนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของ ข้อความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว
  2. สามารถตกแต่งตัวอักษรให้สวยๆ ด้วย?WordArt ที่พิเศษกว่า PowerPoint 2003?
  3. การทำงานจะแบ่งออกเป็นหน้าๆ แต่ละหน้าเรียกว่า Slide (คลิกแท็ปเมนู Home เลือก New Slide)
  4. การสร้างจะมี Slide Layout ช่วยในการออกแบบและใส่ข้อมูล? (คลิกแท็ปเมนู Home เลือก Layout)
  5. รูปแบบหรือ Themes จะมี Design สำหรับรูป ช่วยให้สร้าง Presentation ได้สะดวกมากขึ้น (คลิกแท็ปเมนู Design)
  6. รองรับไฟล์ข้อมูลประเภทต่างๆ เช่น ตารางจาก Microsoft Excel เป็นต้น
  7. รองรับภาพเคลื่อนไหวเช่น? Flash, Gif Animation, Video เป็นต้น
  8. สามารถสั่งรันแบบอัตโนมัติได้
  9. สามารถสั่งพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น พิมพ์แบบ Slide, Handout เป็นต้น
  10. ไฟล์ที่จะสร้างจาก Powerpoint 2007 มีนามสกุล .PPTX ถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่า จะมีนามสกุล .PPT
  11. ถ้าไฟล์ที่สร้างเป็นไฟล์ .PPSX จะสามารถรับ Presentation แบบอัตโนมัติได้

Microsoft Excel

Microsoft Excel เป็นโปรแกรมทางด้านตารางคำนวณ หรือที่เรียกว่า เสปรตชีต (Spreadsheet) เป็นโปรแกรมในชุด Microsoft Office มีความสามารถในด้านการสร้างตาราง การคำนวณ การวิเคราะห์ การออกรายงานในรูปแบบตารางและกราฟ เรามารู้จัก Excel ให้มากขึ้นกันในบทความนี้

Microsoft Excel

ประโยชน์ของ Microsoft Excel

 1. สร้างตารางทำงาน จัดตารางสวยงาม ในรูปแบบต่างๆ
 2. สร้างเอกสารที่ต้องมีการคำนวณ เชื่อมโยงสูตร (สามารถเชื่อมโยงในไฟล์เดียวกัน ข้ามไฟล์ หรือ ข้ามเครื่องก็ได้)
 3. งานจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นที่จำนวนข้อมูลไม่เกิน 1 ล้านแถว (ในทางปฏิบัติ แนะนำว่าไม่เกิน หลักแสน จะทำงานได้คล่องตัว)
 4. สร้างรายงานสรุปผลในมุมมองต่างๆ เช่น ตารางสรุปยอดขาย ตารางสรุปข้อมูลสินค้า สรุปงบดุล สรุปแผนการผลิต สรุปข้อมูล ขาดลามาสาย ของพนักงาน เป็นต้น
 5. สร้างกราฟ นำเสนอข้อมูล ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกราฟแท่ง กราฟเส้น วงกลม จุด ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ มีรูปแบบต่างๆ มากมาย

ประโยชน์ของ Microsoft Excel

ลักษณะงานเหมาะกับ Excel

 1. งานด้านบัญชี (Accounting)
 2. งานด้านการเงิน (Financial)
 3. งานด้านการวางแผน (Planning)
 4. งานด้านงบประมาณ (Budgeting)
 5. งานด้านสถิติ (Statistic)
 6. งานด้านวิศวกรรมศาตร์ (Engineering)

ข้อจำกัดของ Excel (.xlsx)

 • 1,048,576 rows by 16,384 columns
 • จำนวน Sheets ใน Workbook = ไม่จำกัด
 • รายการที่จะอยู่ใน Dropdown = 10,000
 • ฟังก์ชั่น ซ้อนกันได้ = 64 ชั้น
 • ตัวแปรสูงสุดในฟังก์ชั่น = 255 ตัวแปร
 • จำนวนคนที่เปิดพร้อมกัน = 256 คน
 • จำนวนขั้นของการ Undo = 100 ขั้น
 • จำนวน คอลัมน์ ใน Pivot = 16,384
 • จำนวน แถว ใน Pivot = 1,048,576

เครื่องมือในใช้งานขั้นสูง

 • Pivot Table และ Pivot Chart เป็นเครื่องมือใช้ในการสรุปผลข้อมูลในรูปแบบตาราง และ กราฟ สามารถจัดกลุ่มข้อมูล สรุปผลได้ในมุมมองที่ต้องการ
 • PowerBI ได้แก่ PowerPivot, PowerVIew, Power Query, Power Map เป็นเครื่องมือขั้นสูงเพื่อใช้ประมวลผลในงาน Business Intelligence (BI) เพื่อนำเสนอในมุมมองที่เราต้องการได้ และปลดล็อคข้อจำกัดต่างๆ ของ Excel ในการทำงานกับข้อมูลลงไป

Microsoft Word

ไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft Word) คือโปรแกรมประเภท word processor ที่ใช้เหมาะสำหรับการพิมพ์รายงาน พิมพ์จดหมาย หรือจะใช้สำหรับแต่งนิยายก็ยังได้ เป็นหนึ่งในโปรแกรม ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ ซึ่งมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง หลากหลายเวอร์ชั่น แต่อย่างไรก็ตาม โดยหลักการ ถ้าเราศึกษาไมโครซอฟท์เวิร์ดเวอร์ชั่นใดเวอร์ชั่นหนึ่ง เราก็จะสามารถเรียนรู้เวอร์ชั่นอื่นๆ ได้ค่อนข้างง่าย เพราะส่วนใหญ่เวอร์ชั่นใหม่ๆ ก็จะการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเพิ่มเติมเสียมากกว่าการลบออกไป
ไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft Word) คือ
 

ไมโครซอฟท์เวิร์ด ทำอะไรได้บ้าง

ไมโครซอฟท์เวิร์ด ทำอะไรได้บ้าง
 

 • พิมพ์จดหมาย รายงาน
 • ใส่ตาราง และบวกเลขได้ (แต่สู้ ไมโครซอฟท์เอ็กเซลไม่ได้)
 • ใส่หมายเลขหน้า แบบอัตโนมัติ
 • ปรับเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร ขนาด
 • แทรกรูปภาพในเอกสาร
 • มีตัวช่วยค้นหาคำ  และเปลี่ยนคำผิดได้อัตโนมัติ (Find and Replace)
 • สามารถใส่ส่วนหัว Header / ส่วยท้าย Footer ได้
 • สามารถตั้งขนาดของกระดาษได้หลากหลาย
 • ทำจดหมายเวียน หรือ Mail Merge
 • ใส่หน้าปกอัตโนมัติ
 • มี Templates สวยๆ ให้เลือกใช้งาน
 • พิมพ์จ่าหน้าซองจดหมาย
 • ตรวจสอบการแก้ไขหรือ Trace Charge
 • สามารถบันทึกเป็น PDF ได้อัตโนมัติ

ความสามารถของไมโครซอฟท์เวิร์ดข้างต้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น จริงๆ แล้วยังมีรายละเอียดอื่นๆ อีกมากมาย แต่อย่างไรก็ตาม ความสามารถหลักๆ ก็คือ การพิมพ์รายงาน ส่วนความสามารถเสริมอื่นๆ นั้น เป็นเพียงช่วยให้เราสามารถทำงานได้สะดวก รวดเร็วมากขึ้นเท่านั้น