Windows 10 v1903 ปรับปรุงการทำงานร่วมกับ AMD Ryzen

Windows 10 v1903 ปรับปรุงการทำงานร่วมกับ AMD Ryzen ของใหม่อีกอย่างใน Windows 10 May 2019 Update (v1903) คือปรับปรุงให้ทำงานกับซีพียู AMD Ryzen ให้ได้ประสิทธิภาพดีขึ้น

No Description

สาเหตุของปัญหาเกิดจาก Windows ไม่ได้รองรับโครงสร้างซีพียูสถาปัตยกรรม Zen ที่จัดกลุ่มคอร์ 4 คอร์เป็น CPU Complex (CCX) ได้ดีนัก, ปรับปรุงเรื่องการปรับจังหวะคล็อค (clock ramping) ให้ดีขึ้น (ของเดิมต้องรอ 30ms ของใหม่ใช้เวลาเพียง 1-2ms)

No Description

ปัญหาเหล่านี้แก้ไขแล้วใน v1903 ทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมของ Ryzen ดีขึ้นประมาณ 6-15% จากเบนช์มาร์คของ AMD เอง ที่สำคัญคือผู้ใช้ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลย เพียงแค่อัพเกรด Windows 10 เท่านั้น