Windows Hello ไปใช้ล็อกอินเว็บไซต์หรือแอพต่างๆ ที่รองรับมาตรฐาน FIDO ได้แล้ว

ไมโครซอฟท์ประกาศว่าฟีเจอร์ Windows Hello ของ Windows 10 (นับตั้งแต่ v1903 หรือ May 2019 Update เป็นต้นไป) ผ่านการรับรองมาตรฐาน FIDO2 แล้ว นั่นแปลว่าเราสามารถนำ Windows Hello ไปใช้ล็อกอินเว็บไซต์หรือแอพต่างๆ ที่รองรับมาตรฐาน FIDO ได้แล้ว

การรับรองนี้ทำให้เราสามารถใช้ Firefox 66 ที่รองรับ WebAuthn บนวินโดวส์ สามารถนำข้อมูลตัวตนของเราจาก Windows Hello ไปล็อกอินกับเว็บไซต์ที่รองรับ FIDO (เช่น Microsoft Account) ส่วน Microsoft Edge ที่เป็น Chromium จะได้ฟีเจอร์นี้ตามมาในอนาคต

นั่นแปลว่ากระบวนการล็อกอินทั้งหมดจะไม่ต้องใช้รหัสผ่านเลย ใช้การยืนยันตัวตนด้วยไบโอเมทริก (ใบหน้า/ลายนิ้วมือ) หรือคีย์ที่เป็นฮาร์ดแวร์แทน

ที่มา – MicrosoftFIDO